Purjetamiskoolitused

Koolituste info:

Iga purjetamise tasemekoolituse maht on 10 tundi.
Koolitus toimub kahes variandis:
2-päevasena (5 tundi päevas)
4-päevasena (2,5 tundi igal õhtul). 
Koolituse maksumus on 349€ osaleja kohta.
Hind sisaldab varustuse renti, ohutusvarustust, juhendamist kogenud instruktorite poolt, lõunasööki (2-päevase kursuse puhul), meenet ja tunnistust koolituse läbimise kohta.
Purjetamiskoolitusel on ühes paadis maksimaalselt 3 inimest peale instruktori.  

Koolitused 2019

2-päevaste koolituste toimumisajad leiad kalendrist.
Koolitustele registreerumiseks kirjuta meile info@rssailors.ee, millal toimuvast koolitusest oled huvitatud osa võtma. 
Märgi kirjas kindlasti ka osaleja nimi, vanus, kontakttelefon ja e-posti aadress ning maksja andmed (kui erineb osalejast).


Tasemekoolitusi on võimalik läbida ka eratundidena 2 tunni kaupa, ühe korra maksumus 79€. Koolituse läbiviimisel järgitakse tasemekoolituse programmi, kuid tunni toimumise aeg lepitakse kokku individuaalselt. TASE 1 koolitus

See on purjetamise sissejuhatav koolitus: ohutus, mõisted, paadiosad, paadi ettevalmistamine, tuule suuna tajumine, purjeka juhtimine, lihtsamate manöövrite tegemine. Õpitakse kuidas veele minna ja kaldale tulles silla äärde saada. Koolitusel kasutatakse RS Quest paate, kus õpilased saavad kiirelt instruktori juhendamisel purjeka juhtimise praktilise poole juurde asuda. Koolitus on sobilik nii täiskasvanutele kui ka noortele, kel puudub varasem kogemus svertpaadiga purjetamises. 
Koolituse läbimise järgselt soovitame edasi liikuda Tase 2 purjetamiskoolituse juurde, kus on suurem tähelepanu iseseisva purjetamise oskuste arendamisel. Kui tunnete end 1. taseme koolituse järgselt veel ebakindlalt, siis on võimalus eratunde võttes julgust ja enesekindlust kasvatada.
 

TASE 2 koolitus

Teise taseme koolitusel selgitatakse täpsemalt paadi tasakaalustamist ja purjede seadmist (trimmimist) tuule suhtes erinevas suunas sõitmisel. Harjutatakse iseseisvalt purjekaga silla äärde tulemist ja erinevate manöövrite tegemist. Instruktor küll jagab paadis juhiseid ja selgitusi, aga õpilane suudab juba ka iseseisvalt otsuseid vastu võtta ning purjekat ohutult juhtida soovitud suunas. Antud koolitusel on suurem rõhk individuaalsete purjetamisoskuste arendamisel, mistõttu kasutame peamiselt ühekohalisi purjepaate RS Quba. Koolitus on sobilik nii täiskasvanutele kui ka noortele. Teise taseme koolituse läbimise järgselt on enamasti omandatud piisavad oskused, et sobivate tuuleolude korral purjetamiskeskusest svertpaat rentida ning iseseisvalt Pirita jõel ja Tallinna lahel sõitmas käia. 

Koolitustele registreerumiseks kirjuta meile info@rssailors.ee, millisest koolitusest oled huvitatud osa võtma. 2-päevaste koolituste toimumisajad leiad kalendrist. Märgi kirjas kindlasti ka osaleja nimi, vanus, kontakttelefon ja e-posti aadress ning maksja andmed (kui erineb osalejast). Samuti võid meile helistada numbril +372 5064852​. 

2-päevase koolituse päevakava *

10:00

 Saabumine; esimesel päeval tutvumine keskuse ja instruktoritega

10:15

 Hommikune koolitussessioon

12:45

 Lõuna Vigri kohvikus

13:30

 Pealelõunane koolitussessioon

15:45

 Kaldale tulek ja paatide kokkupanek

16:00

 Kokkuvõtted päevast

16:10

 Koolituspäeva lõpetamine


4-päevase koolituse päevakava *

17:30

 Saabumine; esimesel päeval tutvumine keskuse ja instruktoritega

17:45

 Koolitussessiooni algus

19:45

 Kaldale tulek ja paatide kokkupanemine

20:00

 Kokkuvõtted päevast
 
* Õpilaste oskustest ning tuule ja ilmaoludest sõltuvalt võib koolituste päevakavades tulla ette väikeseid muudatusi.

** Ainult väga ekstreemse ilmaprognoosi korral võib toimuda konkreetse koolituse ajas muudatusi. Registreerunuid teavitatakse ja leitakse üheskoos sobiv lahendus.

Tule purjetamiskoolitusele

RS Sailors
X